MARKSTEN

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap lägger du enkelt till utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lätt läggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv som håller sig lika fin i många, många år.

 

Så här lägger du ditt utegolv:

  1. Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1-2 cm/meter, för vatten avrinningens skull.

2. Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart.

3. Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.

 

4. Lägg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lägg i avdragslister och justera dem till rätt höjd. Kontrollera att lutning är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.

 

5. Börja sedan att lägga plattorna på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.e.x garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.

 

 

6. När plattläggningen är klar, borstas fogsand ner i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bortsopad packas ytan med plattvibrator (ej tunna plattor) och därefter läggs ny fogsand på för att försäkra om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

 

Tips!

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna från pall till pall. För att trolla bort effekterna bör du plocka produkterna stapelvis istället för lavvis från pallen. Helst från flera pallar samtidigt.

 

Några läggningsmönster:

Leave a Comment.