Historia

Stuvbutiken grundades 1989 av Göran Debäck. Egen företagare blev Göran redan 1977, då han köpte upp en mattaffär i Karlstad. Detta skulle så småningom leda fram till dagens Stuvbutik. Vid övertagandet jobbade Göran som filialchef i affären som då var placerad i stadsdelen Viken. Utrymmet var begränsat och uppgick till 40 kvadratmeter. Sortimentet utökades efter hand med plastgolv och senare också orientmattor. 1985 flyttade man till området Våxnäs. Lokalytan växte till 200 kvadratmeter och affärerna gick bra. Trots det ville Göran renodla verksamheten till att bara omfatta orientmattor, resten skulle avvecklas. En ny lokal på Våxnäs införskaffades, där lagret av plastgolv skulle säljas ut. Den döptes till Stuvbutiken och hade en yta på 400 kvadratmeter. Detta blev ett riktigt lyckodrag. Första året omsatte Stuvbutiken 2,4 miljoner kronor och verksamheten bara växte. 1990 stängde Göran därför mattbutiken för att fullt ut koncentrera sig på Stuvbutiken. Mellan 1993 och 1995 hade Stuvbutiken också en filial i Arvika. Trots att affärerna gick mycket bra avvecklades filialen för att koncentrera verksamheten till Karlstad. Samtidigt hade man växt ur lokalerna i Karlstad. Därför skaffade man den nuvarande fastigheten i december 1993, varpå Göran och personalen ägnade vintern åt renovering. April 1994 var det inflyttningsklart med en fyrdubblad lokalyta till 1660 kvadratmeter. Sedan dess har Stuvbutiken fortsatt att växa. Den senaste utvecklingen skedde mellan hösten 2007 och våren 2011 när lokalerna byggdes ut till totalt 12 000 kvadratmeter. Den starka utvecklingen återspeglas också på personalsidan. Idag finns ett 70-tal heltidsanställda. Samtidigt har Stuvbutiken förstärkt karraktären av familjeföretag, då både Göran, sambon Siw, hennes son Jonas och Görans dotter Sara numera arbetar inom företaget.

Leave a Comment.